Veiligheid

PRODUCTIDENTIFICATIE

Bijgaande fiche is van toepassing op alle mengsels waarin cement, gemengd met water, wordt gebruikt als bindmiddel, en die gebruiksklaar worden geproduceerd en geleverd op de bouwplaats, zoals

  • stortklaar beton
  • metselklare mortel, pleistermortel
  • met cement gestabiliseerde granulaatmengsels